De bewuste ouder

"Doe ik het wel goed als ouder?" Stel jij jezelf deze vraag wel eens? 
Volgens mij doe je het altijd goed met dat wat in je vermogen
ligt en met de beste
intenties.

Alleen komt het soms voor dat je problemen met je kind ervaart
en dat je op zoek bent naar handvatten in de opvoeding.
Bijvoorbeeld als je kind te druk is, slecht eet, driftbuien heeft, erg gevoelig is, gepest wordt of weigert te praten. Het is dan fijn als je hierover met iemand kunt praten en handvatten krijgt, zodat je je meer bewust wordt van wat er speelt en weer verder kan. Hiervan heeft het hele gezin profijt!

JMD-begeleiding is gespecialiseerd in het begeleiden van ouders/verzorgers en geeft hen inzicht in de herkomst van het 'probleemgedrag'/lichamelijke of psychische klacht van hun kind en handvatten in de opvoeding. 
Lees verder...

 

Ouders/verzorgers

Is je kind gevoelig voor prikkels en heeft het daar last van? Of heeft je kind slechte schoolprestaties, maar je weet niet hoe het komt?
Lees verder…

Leerkrachten

Wat zegt nu dat gevoelige kind of die ADHD'er? Door je door middel van taal van deze boodschap bewust te worden, groeit niet alleen het kind, maar jij als leerkracht ook. 
Lees verder…

Welkom!


Je kunt mij bereiken via 

info@jmd-begeleiding.nl of
06 48945869

Voorbeeld uit de praktijk

Noor is 3,5 jaar. Het echte peuterpuberen is inmiddels voorbij, maar Noor heeft nog steeds last van driftbuien. Lees verder...