Disclaimer

Wie gebruikt maakt van de informatie op deze internetsite gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen. JMD-begeleiding behoudt zich het recht voor deze bepalingen op elk gewenst moment aan te passen.

Inhoud

JMD-begeleiding is verantwoordelijk voor de inhoud van deze site. Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
JMD-begeleiding streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. Niettemin kan JMD-begeleiding niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. JMD-begeleiding aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze site.

Links naar andere sites

Deze website kan, bij wijze van service, links of verwijzingen bevatten naar andere sites. JMD-begeleiding is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiend uit de inhoud daarvan.