Privacy Statement

Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website zal JMD-begeleiding met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Uw gegevens worden niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven.

JMD-begeleiding behoudt het recht om dit privacy statement op elk gewenst moment aan te passen.